Сертифициращите органи в България

XolidoSign позволява използването на всеки сертификат за, тя е неутрална и универсална.

B-Trust

www.b-trust.org

Удостоверение за Квалифициран електронен подпис – идентифицира цифрово с най-високо ниво на сигурност самоличност / професионална идентичност. Издава се на физически или юридически лица или на лица, упражняващи свободна професия.

 

СЕП България

http://e-sign.mobisafe.bg

"Система за електронни плащания България /СЕП България/" АД е регистриран доставчик на удостоверителни услуги, като получи това право с решение на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на 17.07.2008г. "СЕП България” е оператор на национална мрежа за електронни услуги.

 

Спектър АД

www.spektar.org

„Спектър” АД в качеството си на регистриран доставчик на удостоверителни услуги за универсален електронен подпис (ДУУ) издава сертификати по писмено искане на Титуляра. Реда на подаване на искане за издаване на сертификат, необходимите документи, които се прилагат към искането и условията за неговото удовлетворяване са разписани в политиките за всеки конкретен тип сертификат.

 

StampIT

www.stampit.org

Удостоверението за електронен подпис (УЕП) е средство, което дава възможност на дадено лице, което участва в електронна трансакция да докаже самоличността си пред другите участници в тази трансакция.

 

Bulgaria, България, República de Bulgaria, Република България, Republika Bǎlgariya, електронен подпис, цифров подпис, време за печат, сертифициращи органи, проверка, проверка на документи, цифров сертификат, подписва на PDF, подписване на документи, файлове, xolido, xolidosign