Autoritats de certificació a Catalunya

XolidoSign permet l'ús de qualsevol certificat, ja que és neutral i universal.

Agència Catalana de Certificació CATCERT

www.catcert.net

Informació: L'Agència Catalana de Certificació neix l'any 2002 com a organisme autònom sota l'empara del Consorci Administració Oberta de Catalunya. El seu objectiu és proporcionar a les administracions catalanes els instruments necessaris perquè les transaccions electròniques tinguin totes les garanties jurídiques i vetllar perquè el procés del desplegament de la signatura electrònica a l’administració sigui el més planer possible.

Información: La Agència Catalana de Certificació nace el año 2002 como organismo autónomo bajo el amparo del Consorcio Administració Oberta de Catalunya. Su objetivo es proporcionar a las administraciones catalanas los instrumentos necesarios para que las transacciones electrónicas a través de Internet tengan todas las garantías jurídicas y velar para que el proceso del despliegue de la firma electrónica en la administración sea lo más amigable posible.

 

Consulteu el llistat complet d'autoritats de certificació reconegudes d'acord amb els criteris del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç en el següent enllaç:
Prestadors de serveis de certificació de firma electrònica i segellat de temps reconegudes a Espanya

 

Cataluña, Catalunya, signatura electrònica, signatura digital, segellat de temps, autoritats de certificació, verificació, verificardocumentos, certificat digital, signar pdf, signar documents, arxius, xolido, xolidosign