Osvědčení Autority do Česká Republika

XolidoSign umo¸ňuje pou¸ití jakéhokoli certifikátu, je to neutrální a univerzální.

APCS eIdentity a. s. (ACAeID)

www.ie.cz

Hlá¨ení: Abyste mohli pou¸ívat certifikáty, vydané některou certifikační autoritou eIdentity, musíte nainstalovat a zdůvěryhodnit i její certifikát. Instalaci proveďte do ka¸dého prostředí, ve kterém chcete vydávané certifikáty pou¸ívat. Instalaci certifikátů certifikačních autorit musí provést i ten, který se chce spoléhat na certifikáty vydané některou certifikační autoritou eIdentity a.s., i kdy¸ není sám dr¸itelem některého takového certifikátu.

 

Certifikační autorita PostSignum

www.postsignum.cz

Potřebujete „elektronický podpis“? Chcete elektronicky komunikovat s úřady státní správy? Pořiďte si kvalifikovaný certifikát PostSignum QCA (Qualified CA).

 

Česká po¨ta, s. p.

www.ceskaposta.cz

The Czech Post became an accredited provider of certification services by decision of the Ministry of Informatics of the Czech Republic issued on 3 August 2005.

 

First certification authority, a.s. (I.CA)

www.ica.czz

First certification authority, a.s. (I.CA), was established using the combination of both top worldwide and domestic know-how, and teams of top professionals in the field of safety technologies and certification authorities.

 

První certifikační autorita, a.s. (I.CA),

www.ica.cz

Hlá¨ení: První certifikační autorita, a.s. (I.CA), vznikla na pevných základech ¨pičkového světového i tuzemského know-how a týmů kvalitních odborníků v oblasti bezpečnostních technologií a certifikačních autorit.

 

Chequia, Česko, República Checa, Česká republika, Czech Republic, elektronický podpis, digitální podpis, časové razítkování, certifikační autorita, verifikace, ověření dokumentů, digitální certifikát, označení pdf, podepisování dokumentů, souborů, xolido, xolidosign