Autoridades de Certificación en Galicia

XolidoSign permite o uso de calquera certificado, é neutra e universal.

Vexa a lista completa das autoridades de certificación recoñecida de acordo cos criterios do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio na ligazón seguinte:

Prestadores de servizos de certificación de sinatura electrónica e hora carimbo recoñecido en España

https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/

 

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo - prestadores de servizos de confianza electrónica

www.minetur.gob.es

 

Debaixo hai un resumo da lista de autoridades de certificación recoñecida:

DGP: Departamento de Policía - e DNI

www.dnielectronico.es

 

ACCV: Autoridade de Certificación de Valencia

www.accv.es

 

Izenpe

www.izenpe.com

 

FNMT-CERES: Fábrica Nacional de Moeda y Timbre - Real Casa de la Moneda (RCM-FNMT)

www.cert.fnmt.es

 

CATCert - Agència Catalana de Certificació

www.catcert.cat

 

Galicia, sinatura electrónica, sinatura dixital, selo do tempo, as autoridades de certificación, verificación, conferencia de documentación, certificado dixital, pdf asinar, asinar documentos, arquivos, xolido, xolidosig