Sertifikasi Pihak berkuasa di Malaysia

XolidoSign membolehkan penggunaan sijil apapun, adalah neutral dan universal.

DIGICERT

www.digicert.com.my

Maklumat: Digicert adalah Sertifikasi terkemuka Authority (CA) di Malaysia memberikan penyelesaian kepercayaan untuk e-perniagaan. Digicert dilesenkan oleh Kerajaan Malaysia di bawah Digital Signature Act of 1997. Penyelesaian kepercayaan kami secara undang-undang diiktiraf di bawah undang-undang Malaysia.

 

Malaysia, Malasia, elektronik tanda tangan, tanda tangan digital, masa stamping, pihak berkuasa pensijilan, pengesahan, pengesahan dokumen, sijil digital, pdf menandatangani, menandatangani dokumen-dokumen, fail, xolido, xolidosign