Certifikatutfärdare i Sverige

XolidoSign tillåter användning av eventuella certifikat, det är neutralt och universellt.

BankID

www.bankid.com

Den här webbplatsen riktar sig till företag, organisationer och myndigheter som vill använda BankID för att identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet.

 

ChamberSign

www.chambersign.se

ChamberSign tillhandahåller verktyg och tjänster som gör det möjligt för dig att signera och distribuera handlingar som anbud och avtal elektroniskt på ett juridiskt och tekniskt säkert sätt.

 

Nordea

www.nordea.com

Nordea’s vision is to be a Great European bank, acknowledged for its people, creating superior value for customers and shareholders. We are making it possible for our customers to reach their goals by providing a wide range of products, services and solutions within banking, asset management and insurance.

 

SignGuard Europe AB

www.signguard.se

SignGuard Europe AB är det första svenska företaget att erbjuda offentliga myndigheter och företag samt privatpersoner ett säkert signatursystem enl. 8 § lag om kvalificerade signaturer (2000:832).

 

Suecia, Sverige, Reino de Suecia, Sweden, Konungariket Sverige, elektronisk signatur, digital signatur, tidsstämpling, certifiering myndigheter, verifiering, kontrollera dokument, digitala certifikat, skylt pdf, underteckna dokument, filer, xolido, xolidosign